Πληρωμές

Οι πληρωμές γίνονται με αντικαταβολή, ή μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας

Όνομα λογαριασμού: ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Αριθμός λογαριασμού: 37920253103

Αριθμός IBAN: GR7301103790000037920253103

BIC/SWIFT: ETHNGRAA

Μπορείτε να βάλετε τον αριθμό της παραγγελίας ως σχόλιο στην κατάθεσή σας ώστε να μπορέσουμε να αντιστοιχήσουμε την κατάθεση με την παραγγελία σας και να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωσή της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 27410-72450